Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Belles Jumelles, een VOF met maatschappelijke zetel te Wellekensstraat 5, 9300 Aalst, BTW BE 0703.974.629, RPR Gent, (hierna ‘Belles Jumelles’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Belles Jumelles moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Belles Jumelles aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie-, douane- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Belles Jumelles niet. Belles Jumelles is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Belles Jumelles is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenkomen met die van het daadwerkelijke product. Bepaalde kleuren kunnen variëren vanwege technische beperkingen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via check-in@bellesjumelles.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Belles Jumelles. Belles Jumelles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen 

Om een product te kopen, moet u het eerst aan uw winkelwagentje toevoegen. Nadat u uw gewenste producten aan uw winkelwagentje hebt toegevoegd, moet u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna moet je jouw gewenste verzendmethode bevestigen. Vervolgens moet u ons alle nodige gegevens verstrekken voor de betaling van de producten. Zodra u uw bestelling hebt voltooid, is uw aankoop bevestigd. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waar u uw aankoop doet.

Wij accepteren bestellingen via online transacties (beveiligde server). Alle transacties met creditcards en betaalkaarten zijn onderhevig aan verificatie en de autorisatie van de kaartuitgever. Wij accepteren Visa, MasterCard, American Express, Bancontact / Mister Cash, KBC Online / CBC Online, Belfius Direct Net, iDEAL en PayPal.

Als uw kaartuitgever weigert uw betaling aan ons goed te keuren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de verzending of een niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

Belles Jumelles is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Let op: minderjarigen (jonger dan 18 jaar) mogen niet doorgaan met de aankoop, tenzij ze toestemming hebben van een van hun ouders of hun wettelijke voogd.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

België: 2 werkdagen.

Rest van Europa: 1-2 weken

Rest van de wereld: 1-3 weken

De postbode kan alleen tijdens werkuren leveren, omdat je moet tekenen voor ontvangst. Geef daarom een adres op waar iemand aanwezig is tussen 8.00 uur en 17.00 uur. U kunt ook uw werkadres als verzendadres opgeven als dit voor u handiger is.

U kunt geen postbusadres opgeven voor bezorging. Als u een postbusadres opgeeft, wordt het pakket automatisch teruggestuurd naar Belles Jumelles.

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd in overeenstemming met de gevraagde verzendmethode. Alle verzendkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw bestelling ontvangt binnen de geschatte levertijd. De maximale levertijd is 30 dagen na de dag nadat de bestelling werd geplaatst. Alle goederen worden geleverd op basis van beschikbaarheid. Als we uw goederen niet binnen 30 dagen kunnen leveren, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en u op de hoogte stellen van de verwachte leverdatum. Als we uw goederen niet binnen 30 dagen kunnen leveren, kunt u de niet-geleverde bestellingen / producten op elk moment annuleren zodra u op de hoogte bent gesteld van de late levering. Als de betaling al is voltooid, ontvangt u een volledige terugbetaling voor het item of de items in kwestie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Belles Jumelles.

Als de door ons geleverde goederen tijdens verzending beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de items op de leveringsnota of de artikelen die u hebt besteld, moet u ons op de hoogte brengen en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Als we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben geaccepteerd en tevreden te zijn met deze artikelen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de vervoerder die door het bedrijf is ingeschakeld. Onze aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan is aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Belles Jumelles was geboden.

Artikel 6: Terugsturen en inwisselen van aankopen

We willen dat u volledig tevreden bent met elke aankoop bij Belles Jumelles. We doen er alles aan om u uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en uitstekende service te bieden. Als u een artikel wilt retourneren of ruilen, of als u hebt besloten het niet te bewaren, vult u de retournota in die u bij uw levering hebt ontvangen en stuurt u deze binnen 14 kalenderdagen naar ons terug, samen met de artikelen in de originele verpakking met het label. Indien van toepassing, ruilen we het artikel of items in of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden teruggestuurd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon.

Als u een artikel wilt retourneren omdat het beschadigd is, vult u de gegevens op de retournota in met een beschrijving van de schade en stuurt u deze binnen 14 kalenderdagen naar ons terug, samen met het artikel in de originele verpakking. Indien van toepassing, ruilen we het artikel of items in of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte verzendkosten. De klant is verantwoordelijk voor het verzenden van de goederen en de kosten die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Belles Jumelles.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Belles Jumelles te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Voorschriften betreffende verkopen op afstand / Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Belles Jumelles.

In overeenstemming met de voorschriften voor verkoop op afstand heeft u het recht om elke bestelling die via de website wordt geplaatst binnen 14 kalenderdagen na de leveringsdatum te annuleren met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen niet zijn gebruikt.

Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mail sturen via ons e-mailadres check-in@bellesjumelles.com, met het nummer van uw bestelling. U dient op een redelijke manier zorg te dragen voor het artikel, de originele verpakkingen te behouden en het artikel niet te gebruiken. Items moeten binnen 14 kalenderdagen worden geretourneerd nadat u ons uw annuleringsbericht hebt gestuurd. Items kunnen worden geretourneerd naar onze klantenservice (zie contactgegevens). Alle items worden op uw kosten geretourneerd, tenzij het gaat om beschadigde of onjuiste items. In dat geval zullen wij de kosten terugbetalen wanneer we de artikelen hebben ontvangen. Als we de artikelen in ongebruikte staat en in de originele verpakking met alle accessoires ontvangen, ontvangt u uw terugbetaling binnen 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 Heroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Belles Jumelles, Wellekensstraat 5 te 9300 Aalst, +32 494 666 203, check-in@bellesjumelles.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Belles Jumelles heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Belles Jumelles, Wellekensstraat 5, 9300 te Aalst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Belles Jumelles zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Belles Jumelles alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Belles Jumelles op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Belles Jumelles wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Belles Jumelles geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Belles Jumelles betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Belles Jumelles klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Belles Jumelles.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Belles Jumelles zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst 

De klantendienst van Belles Jumelles is bereikbaar op het telefoonnummer +32 494 666 203, via e-mail op check-in@bellesjumelles.com of per post op het volgende adres Wellekensstraat 5, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Belles Jumelles beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Belles Jumelles zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Overmacht 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen als dit het gevolg is van of veroorzaakt wordt door arbeidsconflicten of andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming liggen, zoals overmacht, burgerlijke onrust of oproer, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, transportproblemen en uitvaardiging van wetten. Als het vanwege deze omstandigheden onmogelijk wordt voor het bedrijf om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, is de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, verhoogd met de bijbehorende verzendkosten.

Artikel 13: auteursrechten

De inhoud van deze website en alle andere publicaties van Belles Jumelles zijn het eigendom van of worden in licentie gegeven door Belles Jumelles VOF of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden zonder toestemming.

Artikel 14: ondernemingsgegevens

Belles Jumelles VOF

Wellekensstraat 5, 9300 Aalst

check-in@bellesjumelles.com

+32494666203

0703.974.629

BE 0703.974.629

RPR Gent

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Start typing and press Enter to search

Winkelwagen